Spinko @ Facebook

SPINKO

Power in the Team

Jakość

Myślenie pro- jakościowe służy do szerszego zastosowania oraz wykorzystania zasobów i możliwości naszej firmy. Jakość naszych produktów jest podstawowym elementem zwiększania wartości wyrobu, oraz wyróżnikiem na tle konkurencji. Dlatego jakość dostarczanych usług oraz produktów stanowi najistotniejszy aspekt w zarządzaniu naszą firmą.

Myślimy o jakości , rozwijamy jakość , produkujemy jakość.

Spinko gwarantuje spełnienie wysokich wymagań jakościowych oczekiwanych przez naszych klientów. Działamy wg zasad określonych przez międzynarodowe normy i specyfikacje jakościowe ISO 9001:2015, IATF16949:2016.

Doskonalimy koncepcję TQM, rozumiejąc jakość jako:

  • cel działalności firmy,
  • zadanie każdego pracownika,
  • zapobieganie wadom, a nie ich wykrywanie,
  • ciągłe doskonalenie i rozwój,
  • dostarczanie wyrobów na czas,
  • obniżanie kosztów wytwarzania.

Spinko posiada certyfikaty systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015 oraz specyfikacji IATF 16949:2016 potwierdzone przez uznaną międzynarodową organizację - Lloyd’s Register Quality Assurance. Wdrożenie tych systemów pozwala nam na zintegrowane zarządzanie firmą i nadzorowanie wszystkich procesów funkcjonujących w Spinko.

Certyfikaty

Certyfikaty Spinko Moto