Spinko @ Facebook

SPINKO

Power in the Team

COVID-19

Firma SPINKO Sp. z o. o. w Lesznie podjęła ważną decyzję o zapewnieniu ciągłości pracy podczas tak dużego kryzysu, będącego następstwem rozprzestrzeniania się COVID-19.

Najważniejszą sprawą jest dla nas dbanie o zdrowie naszych pracowników i ich bliskich oraz zapewnienie ciągłości biznesowej wszystkim naszym klientom. Pozostajemy w nimi w stałym kontakcie w celu zabezpieczenia łańcucha dostaw.

W trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników dostosowujemy na bieżąco model pracy do panującej sytuacji. Posiadamy niezbędne narzędzia by umożliwić pracownikom pracę zdalną.

Chcąc zapewnić wszelkie środki ostrożności wprowadziliśmy własne procedury oraz wydaliśmy zarządzenia w sprawie przeciwdziałania epidemii. By ograniczyć do minimum ryzyko infekcji, wprowadziliśmy znaczne ograniczenia dotyczące podróży służbowych. Zaleciliśmy naszym pracownikom ograniczenie wewnętrznych grupowych spotkań, wprowadzając model kontaktu z wykorzystaniem cyfrowych form. Zmodyfikowaliśmy także układ przestrzeni roboczej, by zapewnić pomiędzy pracownikami odpowiednie odległości. Zachęcamy do częstszej profilaktyki mycia rąk oraz zapewniamy naszym pracownikom niezbędne dodatkowe środki ochrony osobistej.

Dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć narażenie społeczne i zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa.

Na bieżąco monitorujemy sytuację na całym świecie, aby dostosować się do sytuacji, która zmienia się bardzo dynamicznie.

Jest to czas bardzo trudny, nie tylko dla pracodawcy, ale także dla pracowników, dlatego też firma podjęła wszystkie możliwe działania, by uchronić jak najwięcej miejsc pracy.