Odlewnia ciśnieniowa - Spinko Sp. z o.o. 

Odlewnia ciśnieniowa

Nowoczesna odlewnia ciśnieniowa aluminium specjalizuje się w odlewnictwie ciśnieniowym ze stopów AlSi na maszynach poziomych zimno – komorowych.

Park maszynowy w odlewni aluminium: to 10 maszyn o sile zwarcia od 200t do 750t.

Topienie i przygotowanie stopu odbywa się w trzech piecach topialnych: dwóch piecach tyglowych oraz w piecu szybowym.

Stosowane materiały

  • stop AlSi9Cu3 (226)
  • stop AlSi12 (230)
  • stop AlSi12Cu (231)

Spinko posiada również specjalistyczny sprzęt do kompleksowych badań jakościowych stopów aluminium podczas procesu odlewania: defektoskop rentgenowski oraz urządzenie do analizy spektralnej stopów aluminium.

Wydział Odlewni wspierany jest przez Dział Narzędziowni. Doświadczenie oraz kwalifikacje pracowników Narzędziowni zapewniają utrzymanie na odpowiednim poziomie form i okrojników oraz gwarantują szybkie reagowanie na pojawiające się problemy.

Produkcja komponentów aluminiowych to nie tylko odlewanie, ale również procesy towarzyszące wytworzeniu gotowego półfabrykatu.

Spinko realizuje procesy:

  • okrawanie
  • gratowanie,
  • śrutowanie,
  • trowalizowanie,
  • szlifowanie

Nasi
Partnerzy
w biznesie: