System zarządzania BHP - Spinko Sp. z o.o. 

System zarządzania BHP

Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa pracy oraz zapewnienia zdrowego środowiska pracy pracowników Spinko mają na celu:

  • poprawę kultury bezpieczeństwa pracy,
  • poprawę ergonomii stanowisk pracy,
  • zarządzanie ryzykiem,
  • ograniczenie ilości wypadków oraz chorób zawodowych poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii i nowoczesnych środków ochrony,
  • podnoszenie świadomości, a także kwalifikacji pracowników poprzez różnego rodzaju szkolenia.

Spinko posiada wdrożoną już Politykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ponadto jesteśmy w trakcie wprowadzania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy OHSAS 18001.

Polityka bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  41 KB

Nasi
Partnerzy
w biznesie: