Spinko dla społeczności lokalnej - Spinko Sp. z o.o. 

Spinko dla społeczności lokalnej

Spinko angażuje się w działania ukierunkowane na poprawę jakości życia społeczności lokalnej. Inwestujemy pieniądze i czas, by czynić pozytywne zmiany w życiu ludzi żyjących obok nas.

Spinko wspomaga wiele organizacji, m.in.:

 • Związek Inwalidów Wojennych R.P. w Lesznie
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym „SPON” w Lesznie,
 • Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich Kobiet w Wschowie,
 • Fundację Wielspin REHA w Poznaniu,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rydzynie,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie,
 • Fundację wspierania Edukacji im. Zbigniewa Gorzelańczyka w Lesznie,
 • Klub Sportowy Polonia Leszno,
 • Klub Pływacki Akwawit Leszno,
 • Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Bukówiec Górny,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Hufca ZHP Leszno,
 • Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Ortopedii Leszno.

 

W centrum zainteresowań Spinko jest również współpraca ze szkołami zawodowymi. Zaowocowało to podpisaniem porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie.

Spinko planuje włączenie się w system identyfikacji potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy. Chcemy wspólnie przygotowywać programy nauczania, organizować zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla uczniów, zwiększać dostęp uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii.

Celem współpracy ze szkołami zawodowymi jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz przystosowanie kwalifikacji uczniów do potrzeb rynku pracy.

Nasi
Partnerzy
w biznesie: