System zarządzania ochroną środowiska - Spinko Sp. z o.o. 

System zarządzania ochroną środowiska

Działania Spinko na rzecz ochrony środowiska:

  • od 2007 roku wprowadzony i sprawnie funkcjonujący System Zarządzania Środowiskowego potwierdzony certyfikatem ISO 14001,
  • minimalizacja odpadów poprodukcyjnych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii,
  • selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych typu: papier, plastik, szkło,
  • transport wytworzonych detali w opakowaniach wielokrotnego użytku,
  • kontrola ilości i jakości emisji gazów i pyłów do atmosfery,
  • minimalizowanie oraz nadzór nad stosowaniem substancji niebezpiecznych w procesach produkcji,
  • zwiększanie świadomości pracowników poprzez szkolenia.

Polityka ochrony środowiska  50 KB

Nasi
Partnerzy
w biznesie: