Misja i wizja - Spinko Sp. z o.o. 

Misja i wizja

Naszą Misją jest zapewnienie pełnej satysfakcji naszym klientom poprzez ciągłe doskonalenie projektów, procesu produkcji i świadczenia usług. Realizując misję nie zapominamy o wzroście wartości spółki i rozwoju jej pracowników.

Wizja Spinko jest wynikiem wiedzy, praktyki i ambicji przedsiębiorstwa. Pokazuje ona kierunki, do których spółka zmierza. Charakteryzuje także klientów, produkty, rynki, technologie i wizerunek firmy.

Wizja Spółki:

w odniesieniu do właścicieli:

 • dbałość o wzrost wartości spółki,

w odniesieniu do pracowników spółki:

 • dbałość o harmonijny rozwój pracowników i zapewnienie im dobrych warunków pracy,

w odniesieniu do klientów:

 • dotarcie do wiodących producentów podzespołów dla motoryzacji,

w odniesieniu do produktów:

 • oferowanie wyrobów stale doskonalonych pod względem jakości,
 • stały nadzór nad zachowaniem konkurencyjnej ceny produktów,

w odniesieniu do rynków:

 • uznawanie rynków zagranicznych jako dominujących,
 • penetracja polskiego rynku rynku w związku z inwestycjami firm z branży motoryzacyjnej, szczególnie producentów podzespołów dla motoryzacji,

w odniesieniu do technologii:

 • dążenie do światowego standardu jakości w produkcji części i podzespołów do motoryzacji,
 • inwestycje nowe i modernizacyjne oraz transfer know-how dla osiągnięcia bardzo wysokiej jakości produkcji i niskiego zużycia czynników produkcji,

w odniesieniu do filozofii firmy:

 • tworzenie obrazu firmy nowoczesnej, technologicznie zaawansowanej i przyjaznej środowisku,
 • utrwalanie opinii solidnej i przewidywalnej firmy, dbającej o dobre warunki pracy i rozwój pracowników,
 • prowadzenie ekologicznie przyjaznej produkcji,
 • działanie oparte o zasady prawa, etyki i przyjaznych stosunków z otoczeniem.

Nasi
Partnerzy
w biznesie: