Szkolenia - Spinko Sp. z o.o. 

Szkolenia

Aby zatrudnieni pracownicy mogli w pełni sprostać wymaganiom naszych klientów, firma posiada system szkoleń. Jest to proces bardzo złożony: od identyfikacji potrzeb szkoleniowych na wielu poziomach do ewaluacji procesu szkoleniowego i odroczonej oceny efektywności szkolenia. Wszystko to ma na celu podniesienie efektywności i jakości pracy.

SZKOLENIA ADAPTACYJNE - każdy nowy pracownik objęty jest programem szkoleń adaptacyjnych.

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE - dzięki tym szkoleniom pracownicy nabywają oraz uaktualniają uprawnienia do wykonywania określonych czynności zawodowych.

SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE - mają na celu podniesienie poziomu wiedzy fachowej oraz umiejętności interpersonalnych pracowników niezbędnych w codziennej pracy zawodowej.

KURSY JĘZYKOWE - w związku z licznymi kontaktami z zagranicznymi klientami, firma umożliwia doskonalenie umiejętności językowych.

STUDIA WYŻSZE, PODYPLOMOWE - firma dofinansowuje uczących się pracowników. W zależności od indywidualnych potrzeb pracowników oraz zgodnie z potrzebami Spinko, mogą to być studia: licencjackie, magisterskie lub podyplomowe.

Nasi
Partnerzy
w biznesie: