Konstrukcja - Spinko Sp. z o.o. 

Konstrukcja

Nasze biuro konstrukcyjno-projektowe pracuje w oparciu o nowoczesne komputerowe systemy wspomagania projektowania: SOLIDWORKS i AutoCAD. Programy te zapewniają wysoki standard projektowania wyrobów i narzędzi.

SOLIDCAM - kolejny wdrożony system, dzięki któremu wygenerowane pliki „kody G” umożliwiają nam bezpośrednią komunikację z obrabiarkami CNC oraz natychmiastowe wykonanie wysokiej jakości prototypów, narzędzi lub form.

Spinko pracuje w programie MAGMA. System ten służy do komputerowej symulacji wtrysku aluminium, który między innymi umożliwia przewidywanie ewentualności wystąpienia i położenia wszelkich wad odlewniczych oraz pozwala na wypracowanie prawidłowej technologii odlewania przed wykonaniem oprzyrządowania odlewniczego.

Posiadamy również drukarkę 3D służącą do szybkiego wydruku wyrobów i detali oferowanych lub projektowanych.

Spinko w swojej działalności ściśle współuczestniczy z Klientami z branży motoryzacyjnej w zakresie projektowania komponentów i wyrobów zwłaszcza odlewów ze stopów aluminium.

Symulacja magmy
Symulacja MAGMY
Symulacja
Symulacja

Formaty plików, w których pracuje SPINKO:

  • *.prt, *.asm, *.drw,
  • *.dxf,
  • *.dwg
  • *.x_t
  • *.igs, *.iges
  • *.step, *.stp
  • *.vda
  • *.cgr

Nasi
Partnerzy
w biznesie: